Zapraszam grupy szkolne, harcerskie, organizacje młodzieżowe i wszystkich innych zainteresowanych tą dyscypliną i praktyczną jej nauką na kilkugodzinne szkoleniowe Imprezy na Orientację- dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Proponowane miejsca imprez: Stary Las lub Las Dąbrowa koło Lublina, Kazimierz Dolny (Parchatka), uroczysko Jastków, Lasy Kozłowieckie (ok. leśniczówki Kopanina).

oferta do wydruku

program takiej imprezy obejmuje m.in.:

zajęcia z instruktorem

ćwiczenia z czytania mapy, topografii i orientacji w terenie

naukę podstaw zasad obowiązujących w InO i samodzielne przejście specjalnie zabezpieczonej części trasy przez uczestników

ognisko z kiełbaskami

pamiątkowe mapy i potwierdzenia udziału w imprezie (dla każdego z uczestników!)

prezentację walorów przyrodniczych terenów Imprezy (typy lasu, obszary chronione - rezerwaty, parki krajobrazowe)

Można również dostosować program do indywidualnych potrzeb (np. stworzyć specyficzne, nietypowe mapy dla zaawansowanych, przeprowadzić imprezę w innym niż powyżej zaproponowane miejsce, dostosować długość trasy do wieku i możliwości uczestników).

Impreza taka to możliwość przeprowadzenia terenowych zajęć rozszerzających i ugruntowujących wiedzę z przyrody, geografii, biologii.

Impreza może mieć charakter turystyczny (Marsz na Orientację) lub sportowy (Bieg na Orientację).

Instruktorami na imprezach są doświadczone osoby posiadające uprawnienia w zakresie turystycznych Imprez na Orientację- Przodownicy, Organizatorzy i Animatorzy InO PTTK.

koszt: grupa 25 os.- 24 zł/os

grupa 30 os.- 21 zł/ os

grupa 35 os.- 19 zł/ osCena dotyczy miejsc w pobliżu Lublina (Stary Las i Dąbrowa), w przypadku pozostałych obowiązuje dopłata od grupy.

Dojazd na miejsce na koszt własny

Ubezpieczenie NNW 1 zł/os.

Udział 3 opiekunów - bezpłatnie.


oferta ważna przez cały rok!!!


oferta do wydrukuPoprawiony (czwartek, 16 lutego 2017 16:45)