W użytkowaniu szlaków - wiele tysięcy kilometrów przebytych szlaków, głównie pieszo i rowerem, na terenach nizinnych i górskich całej Polski, a także za granicą (Czechy, Słowacja, Litwa, Niemcy, Wielka Brytania). Doświadczenie zdobyte jako turysty pozwala mi wczuć się w jego sytuację i tak wykonać prace, by jej efekty były czytelne i zrozumiałe dla użytkownika.

W wykonaniu szlaków:

po okresie noszenia za innymi pędzli, farb, szablonów i przyglądania się ich pracy wykonałem samodzielnie bądź w zespołach znakarskich kierowanych przez mnie następujące prace:


2022:

Przegląd i odnowienie oznakowania szlaków rowerowych w gminie Jabłonna

Oznakowanie "Szlaku Jastrzębiego" na terenie gmin Nałęczów, Wąwolnica i Wojciechów

Projekt szlaków (w tym projekt organizacji ruchu) w gminie Miączyn (powiat zamojski)

Koncepcja szlaków rowerowych Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" (gminy: Bełżyce, Strzyżewice, Wólka, Zakrzew)


2021:

Inwentaryzacja i diagnoza potencjału turystycznego Lokalnej Grupy działania Ziemi Kraśnickiej (powiat kraśnicki)

Projekt organizacji ruchu oraz oznakowanie szlaków rowerowych w gminie Kamień

Koncepcja szlaków rowerowych w gminie Rejowiec Fabryczny (powiat chełmski)

Koncepcja szlaków rowerowych w gminie Kamień (powiat chełmski)

Oznakowanie szlaków rowerowych w gminie Niemce


2020:

Aktualizacja koncepcji i przegląd szlaków rowerowych w gminie Niemce (powiat lubelski)

Projekt stałej organizacji ruchu dla rowerowego szlaku truskawkowego w gminie Puławy

Koncepcja szlaków rowerowych w gminie Wysokie (powiat lubelski)

Koncepcja szlaków rowerowych w gminie Miączyn (powiat zamojski)

Projekt i wykonanie oznakowania znakami E-10 miejsc atrakcyjnych turystycznie przy szlakach rowerowych gminy Łuków

Inwentaryzacja oraz odnowienie szlaków rowerowych w gminie Puławy

Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy Wysokie (powiat lubelski)


2019:

Przegląd szlaków rowerowych w gminie Nowodwór (powiat rycki)

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż grawerowanych map na szlakach w powiecie krasnostawskim

Opracowanie koncepcji szlaków w gminie Ułęż (powiat rycki)

Oznakowanie szlaków oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Jabłonna (powiat lubelski)

Odnowienie szlaków w gminie Łuków

Projekt szlaków rowerowych w gminie Jabłonna (powiat lubelski)


2018:

Projekt lokalizacji tablic na szlaku w powiecie krasnostawskim

Odnowienie szlaków w gminie Garbów (powiat lubelski)

Wykonanie szlaków w gminie Czemierniki (powiat radzyński)

Wykonanie szlaków rowerowych w gminie Łabunie (powiat zamojski)

Oznakowanie szlaku rowerowego "Doliną Tyśmienicy" (powiat radzyński)

Wykonanie oznakowania szlaków i obiektów zabytkowych w gminie Jastków (powiat lubelski)

Projekt szlaków rowerowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" (powiat radzyński)

Koncepcja szlaków rowerowych w gminie Niemce


2017:

Projekt szlaków rowerowych w gminie Jastków

Uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych w gminie Krynice

Projekt i oznakowanie szlaków rowerowych łączących Janów Lubelski z trasą Green Velo

Projekt szlaków rowerowych w gminie Sitno

Odnowienie szlaków rowerowych w gminie Kurów

Projekt szlaku rowerowego "Doliną Tyśmienicy" w powiecie radzyńskim

Projekt i oznakowanie nowego przebiegu fragmentu szlaku czarnego w gminie Garbów

Projekt "szlaku Jastrzębiego" w gminie Nałęczów

Projekt szlaków rowerowych w gminie Łabunie

Projekt "szlaku truskawkowego" w gminie Puławy

Koncepcja szlaków rowerowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" (powiat radzyński)


2016:

Projekt i wykonanie szlaków rowerowych w Gminie Krynice (powiat tomaszowski)

Projekt zmiany trasy szlaku rowerowego w Gminie Garbów

Kompleksowe odnowienie szlaków rowerowych w Lasach Janowskich

Inwentaryzacja szlaków w gminach Kurów i Puławy

Koncepcja szlaku w Gminie Jabłonna (powiat lubelski)

Koncepcja i projekt techniczny szlaku w Gminie Dołhobyczów (powiat hrubieszowski)

Korekta przebiegu szlaku "Doliną Kosarzewki" w gminie Bychawa


2015:

Projekt techniczny i oznakowanie szlaku rowerowego Urszulin- Perehod (powiat włodawski)

Projekt techniczny i oznakowanie szlaku rowerowego "Malowniczy Wschód" (powiat chełmski)


2014:

Opracowanie koncepcji szlaków rowerowych dla gminy Chełm

Oznakowanie szlaku rowerowego, wyposażenie miejsca wypoczynku oraz wydanie folderu promującego szlaki gminy Wojciechów

Odnowienie szlaków rowerowych gminy Jastków

Opracowanie koncepcji szlaków rowerowych dla gm. Komarów- Osada

Opracowanie koncepcji szlaków rowerowych dla gm. Sitno

Opracowanie koncepcji szlaków rowerowych dla gm. Łabunie

Opracowanie koncepcji szlaków rowerowych dla gm. Krynice

Projekt i wykonanie szlaku rowerowego Kazimierz Dolny- Janowice

Przegląd i naprawa szlaków rowerowych w gminie Garbów

Przegląd i naprawa szlaków rowerowych w gminie Końskowola

Wyznakowanie w ramach Szlaku Ziemi Łukowskiej szlaków w gminach M. Stoczek Łukowski i Stanin

Projekt szlaku rowerowego w gm. Kazimierz Dolny

Projekt witaczy (znaki E-22) w woj. lubelskim


2013:

Koncepcja szlaków rowerowych w gminie Wiśniew

Oznakowanie szlaku rowerowego (żółtego) w gminie Konopnica

Wydanie folderów promujących szlaki dla gmin: Nowodwór, Serokomla, Wojcieszków.

Oznakowanie większości tras (gmin) na rowerowym Szlaku Ziemi Łukowskiej

Projekt techniczny Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

Koncepcja i projekt szlaku rowerowego w gminie Wojciechów (powiat lubelski)

Wykonanie oznakowania (przebieg szlaku+ tablice informacyjne) na samochodowym szlaku renesansu lubelskiego

Projekt sieci szlaków pn. Szlak Ziemi Łukowskiej na terenie powiatu ryckiego (gminy: Kłoczew i Nowodwór) oraz łukowskiego (gminy: Łuków, miasto Łuków, Stoczek Łukowski, miasto Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Stanin, Wojcieszków, Serokomla, Adamów, Krzywda, Trzebieszów). Całkowita długość szlaków: ok. 330 km.


2012:

Konsultacje projektu samochodowego szlaku renesansu lubelskiego

Koncepcja sieci Szlaku Ziemi Łukowskiej (LGD "Razem Ku Lepszej Przyszłości")

Odnowienie szlaków Gminy Konopnica

Odnowienie szlaków Gminy Niedrzwica Duża

Konserwacja szlaku "Doliną Kosarzewki" i jego przedłużenie na odcinku Bychawa- Krzczonów

Koncepcja szlaków rowerowych w Gminie Podedwórze

Nadzór nad wykonaniem sieci ok. 500 km szlaków rowerowych w Powiecie Puławskim i okolicach


2011:

Wykonane szlaki:

Gmina Borzechów

Projekty:

dla gmin: Janowiec, Garbów, Kurów, Końskowola, Markuszów (cz. północna), Puławy Gmina, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" w Nałęczowie (szlaki rowerowe na terenach gmin Kazimierz Dolny i Nałęczów)-o projekcie LGD Zielony Pierścień.

Odnowienie:

Niedrzwica Duża


2010:

Wykonane szlaki:

Doliną Kosarzewki (Gm. Bychawa, Powiat Lublin)

Projekty:

szlak po Gminie Borzechów


2009:

Szlaki nowe (projekt i wykonanie):

szlak rowerowy "w krainie Jana Pocka" (Gmina Markuszów, Powiat Puławy)

szlak rowerowy po Gminie Konopnica

szlak rowerowy Lublin- Gmina Niedrzwica Duża "Doliną Nędznicy"

Projekty:

szlak rowerowy w Gminie Bychawa "Doliną Kosarzewki"

szlak po Gminie Niemce (zrealizowano wiosną 2011)


2008:

Szlaki nowe (projekt i wykonanie):

szlak rowerowy "północna pętla po Gminie Garbów"

szlak rowerowy "Północna Pętla po Gminie Jastków"


2007:


Na terenie województwa lubuskiego:

zaprojektowanie szlaku Czerwieńsk - Stożne - Zabór (30 km); wyznakowanie i odnowienie

odnowienie szlaku Wieża Wilkanowska (ok. Zielonej Góry) - Drzonów - Podgórzyce (ok. 40 km)


Na terenie województwa lubelskiego odnowienie szlaków:

Rąblów - Markuszów - Lubartów - Ostrów Lub. (77 km)

Radzyń Podlaski - Kock (24 km)

Biała Podlaska - Międzyrzec Podlaski (ok. 30 km)

Dęblin- pętla wokół miasta (11 km)

Od roku 1997 posiadam uprawnienie znakarza szlaków nizinnych.

Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami.

Poprawiony (poniedziałek, 09 stycznia 2023 13:10)